КАМПАНИЯ „КОМПЛЕКСНО ЗАСТРАХОВАНЕ“

КАМПАНИЯ „КОМПЛЕКСНО ЗАСТРАХОВАНЕ“

КАМПАНИЯ „КОМПЛЕКСНО ЗАСТРАХОВАНЕ“

Застраховки в попадащи в обхвата на кампанията

Комплексно сключване на застраховки „Каско“ на МПС и задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, на леки МПС или товарни, които се тарифират като леки.

Към кого е насочена кампанията?

Физически и юридически лица

Тарифни условията по застраховка „Каско“ на МПС, през периода на кампанията

–          До 5 г. от годината на производство – 4,04%

–          До 8 г. от годината на производство – 4,44%

–          До 11 г. от годината на производство – 4,90%

–          Над 11 г. от годината на производство – 5,55%

Начин на плащане на премията

Еднократно или разсрочено

В брой или по банков път

Период на кампанията

от 16.03.2020 г. до 30.04.2020 г.

Подробни условия на кампанията може да получите в офисите или от посредниците работещи със ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС“ АД

Прочетете още

Coming Soon