За нас

За нас

ЗАД „Асет Иншурънс” АД е модерна, динамично развиваща се застрахователна компания, осигуряваща качествено обслужване и максимална степен на защита на интересите на застрахованите лица; компания, която, в случай на настъпване на застрахователно събитие, своевременно и справедливо обезщетява претърпените от клиентите й вреди. Дружеството предлага на българския застрахователен пазар пълната гама от застраховки в сегмента на общото застраховане, включващи както традиционни застраховки, така и много иновативни застрахователни продукти, разработени на базата на най-добрите водещи международни практики и същевременно отчитайки комплексно нуждите от застрахователна защита на всички свои бъдещи клиенти. Със своето портфолио от над 40 застрахователни продукта,изцяло УЕБ базирани, ЗАД „Асет Иншурънс” АД е в състояние да отговори своевременно, адекватно на всички възникнали потребности в областта на общото застраховане чрез разработване на гъвкави, оптимални застрахователни решения с оглед нуждите на всеки конкретен клиент.

 

Във фирмената политика на ЗАД „Асет Иншурънс” АД, са залегнали принципите на световните стандарти за качеството на клиентското обслужване в общото застраховане. Дружеството залага на високия професионализъм; на компетентността и коректността на специалистите и партньорите си с цел спечелване доверието на своите клиенти и за изграждане на взаимоизгодно сътрудничество в дългосрочен план.

Coming Soon