Съвет на директорите

Съвет на директорите

Румен Бобев – Председател на Съвета на директорите

Милен Драгневски – Изпълнителен директор

Огнян Симеонов – Член на Съвета на директорите

Николай Борисов – Член на Съвета на директорите

 

Coming Soon