ГО СВЪРЗАНА С ПРИТЕЖАВАНЕТО И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПЛАВАТЕЛНИ СЪДОВЕ

ГО СВЪРЗАНА С ПРИТЕЖАВАНЕТО И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПЛАВАТЕЛНИ СЪДОВЕ

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Застрахова  се гражданската отговорност на собственици на морски, речни, езерни и движещи се по канали плавателни съдове.
Застраховката се сключва с физически и юридически лица с постоянно местоживеене и седалище в Република България и притежаващи на законно основание плавателни съдове.

II. ПРЕДМЕТ НА ЗАСТРАХОВКАТА

Предмет на застраховката са имуществени и неимуществени вреди, причинени от Застрахования на трети лица във връзка с притежаването и използването на плавателни съдове.

III. ОТГОВОРНОСТ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ

Отговорността на Застрахователя възниква в случаите, когато собственикът на застрахования плавателен съд по тези общи условия, бъде задължен да заплати щети и вреди, в следствие на:
Сблъскване или удар по време на движение, маневриране или престой на котва на застрахования плавателен съд с друг плавателен съд, включително и щети, нанесени на товарите и/или други имущества, превозвани на другия плавателен съд; или  с пристанищни съоръжения, подвижни и неподвижни закотвени предмети, док, кей, шамандура, веха или комуникационни кабели;

  • Причинена смърт и телесно увреждане на трети лица, извън плавателния съд, обхванат от тази застраховка.
  • Предизвикана обща авария или спасяване по договор на друг плавателен съд и намиращо се на него имущество, където такава отговорност възниква при сблъскване между застрахования плавателен съд на Застрахования и друг плавателен съд, или други подвижни или закотвени обекти/ съоръжения;
  • Закъснение на такъв друг увреден плавателен съд да продължи рейса си и свързани с това допълнителни разходи по престоя и други разходи, свързани с осуетяване използването на такъв плавателен съд и имуществото, намиращо се на него.

Coming Soon