Помощ при пътуване и медицински разноски

Помощ при пътуване и медицински разноски

Застраховката осигурява 24 часово съдействие и помощ при необходимост от ползване на медицинска помощ, лечение или  транспорт на застрахованите лица в случай на злополука, акутно заболяване и спешно зъболечение, по време на пътуването или престоя му в чужбина.
Застраховат се български и чуждестранни граждани, пребиваващи в Република България.
Териториално покритие: Цял Свят, с изключение територията на Република България.
Партнираща асистираща компания по застраховката е „Еврокрос България“ ЕООД.

За кого е предназначена?

Застраховат се здрави лица, на възраст до 70 години.
Лица на възраст над 70 години се застраховат по основните рискове и утежнен риск, след съгласуване със Застрахователя.
Лица под 14 годишна възраст не се застраховат за риска „Смърт вследствие злополука“.
При специални условия и с разрешение на Застрахователя се застраховат лица с установена трайна загуба на работоспособност /инвалидност/ над 50% включително.

Покрити рискове

  • Основни рискове:

Медицински разноски вследствие злополука, акутно заболяване, спешно зъболечение, или репатриране.

  • Допълнителни рискове:

 – Смърт вследствие злополука;
 – Трайна загуба на работоспособност вследствие злополука;
 – Дневни пари за болничен престой;
 – Разходи свързани с правна защита;
 – Кражба на личен багаж;
 – Гражданска отговорност към трети лица за причинени от Застрахования имуществени или неимуществени вреди и др.

  • Специални /специфични/ рискове, които са обект на допълнително договаряне:

– Спасителни разноски;
– Разходи, свързани с престой под задължителна карантина;
– Разходи за оказана медицинска помощ, свързана с отвличане на Застрахования;
– Доставка на лекарства;
– Разходи за болногледач /в дома/ след оперативно лечение;
– Разходи за посещение на медицинска сестра /в дома/ при предписани манипулации след болнично лечение;
– Кражба на документи, кредитни карти и др.

Срок на застраховката

Срокът на застраховката е от 1 ден до 1година, в зависимост от продължителността на пребиваването на Застрахования извън територията на Република България.
Застраховката може да се сключи като мултитрип полица за срок от 1 година, покриваща многократни пътувания на застрахованото лице до избрана продължителност за всяко едно пътуване в рамките на застрахователната година.

При настъпване на застрахователно събитие

При  настъпване на застрахователно събитие Застрахованият трябва да се  свърже с  асистиращата компания „Еврокрос Асистанс България“ на денонощната телефонна линия за клиенти на „Асет Иншурънс“: + 359 2 8043905.

Coming Soon