Помощ при пътуване и злополука

Помощ при пътуване и злополука

Застраховка „Помощ при пътуване и злополука“
за картодържатели на Интернешънъл Асет Банк АД


Считано от 01 май 2015 г. всички настоящи и нови клиенти на Интернешънъл Асет Банк АД  с MasterCard Standard и MasterCard Gold кредитни и карти с неснижаем остатък, са застраховани със застраховка „Помощ при пътуване и злополука“ в ЗАД „Асет Иншурънс” АД.
Застраховката е валидна за цял свят с изключение на територията на Република България и страната, в която Застрахованият има постоянно местоживеене. Покритието е валидно за неограничен брой пътувания в рамките на валидността на банковата карта, като максималният срок на покритие за всяко отделно пътуване е 90 дни.
Застрахователното покритие се активира за всяко пътуване със закупуване на туристически пакет или част от него (билет за пътуване със самолет, автобус или друг транспорт, резервация за хотел, рент-а-кар, или други услуги, свързани с пътуването) посредством банковата карта, или при използване на картата на АТМ или ПОС в чужбина през срока на пътуването. Активирането на застраховката трябва да е направено преди настъпването на застрахователно събитие.

Брошура „Помощ при пътуване и Злополука“ за картодържателите на Интернешънъл Асет Банк АД
Сертификат за застрахователно покритие
Общи условия по застраховка „Помощ при пътуване и Злополука“

В случай на застрахователно събитие Застрахованият или придружаващите го лица, следва незабавно, в рамките на 24 часа от настъпването, да се свържат с Асистанс компанията:

24-часова спешна телефонна линия
тел.: +359 2 804 3905
Асистанс компания
ЕВРОКРОС АСИСТАНС БЪЛГАРИЯ

Coming Soon