Застраховка „Образцов дом“

Застраховка „Образцов дом“

Покрити рискове

Основно покритие:

Пожар, удар от мълния, експлозия, имплозия, удар от летателни апарати или от падащи от тях части или товари, буря, градушка, проливен дъжд, наводнение, измокряне вследствие авария на водопроводни, канализационни, отоплителни инсталации или от забравени кранове и чешми при неритмично водоснабдяване, гражданска отговорност към трети лица.

Разширено покритие:

Основно покритие + Свличане и срутване на земни пластове, земетресение.

Пълно покритие:

Основно покритие + Разширено покритие + Злоумишлени действия на трети лица, вандализъм, кражба чрез взлом, късо съединение, чупене на стъкла на прозорци (до 1% от застрахователната сума за недвижимото имущество).

Coming Soon